INFORMATIE OVER HET STARTEN VAN EEN EIGEN BEDRIJF OF BEROEP.

Deze informatie is voor mensen die een eigen bedrijf of beroep willen beginnen. U kunt hier meer lezen over de hulp die het Regionaal bureau zelfstandigen (Rbz) daarbij kan bieden.

Uitkering levensonderhoud

Zodra u start als zelfstandig ondernemer stopt uw WWB uitkering. Als startende ondernemer zult u echter doorgaans in de beginfase nog niet voldoende inkomsten generen om van te kunnen leven. U kunt dan een beroep doen op de uitkering levensonderhoud in het kader van de Bbz 2004 (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen).

De uitkering levensonderhoud is een aanvulling op uw (gezins)inkomen tot het bijstandsbedrag waar u recht op hebt.

De hoogte van de aanvullende uitkering levensonderhoud is afhankelijk van uw inkomen. Het is vooraf moeilijk vast te stellen hoe hoog uw inkomen uit bedrijf zal zijn. Daarom ontvangt u de uitkering eerst als renteloze lening. Na afloop van het boekjaar wordt uw inkomen definitief vastgesteld aan de hand van de jaarrekening en aangifte inkomstenbelasting. Eventueel teveel ontvangen uitkering moet u terugbetalen. Als u te weinig hebt ontvangen krijgt u een nabetaling. Het bedrag dat u mag houden en de eventuele nabetaling wordt bijstand “om niet” genoemd.

Startkapitaal

Als u een bedrijf gaat starten, zult u vaak machines, voorraad of een auto moeten aanschaffen. Mogelijk moet u een bedrijfsruimte verbouwen of inrichten. Bovendien hebt u geld nodig om de aanloopkosten te betalen. U hebt dan een startkapitaal nodig.

Als u geen lening kunt krijgen van een bank dan kan een aanvraag worden ingediend voor microfinanciering of startkapitaal in het kader van de Bbz 2004.

Voorwaarden

Voor een uitkering en/of een startkapitaal moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • u bent tussen de 18 en 65 jaar oud;
  • u gaat ten minste 1.225 uur per jaar in uw eigen bedrijf werken;
  • uw bedrijf voldoet aan alle wettelijke eisen;
  • u gaat als zelfstandige in Nederland werken;
  • u hebt alle vereiste vergunningen en diploma´s en u voldoet aan de eisen van de milieuwetgeving en het bestemmingsplan.

  • u bent werkloos of wordt dit binnenkort en hebt recht op een uitkering van de gemeente of het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Wanneer u zelf ontslag neemt om een eigen bedrijf te starten, kunt u geen ondersteuning krijgen. Ook met een WAO-uitkering komt u niet in aanmerking (mogelijk komt u wel in aanmerking voor het URS 2006, lees verder);
  • u bent werkzaam in het kader van de WIW (met een tijdelijk contract) of de WSW;
  • u hebt zelf niet voldoende inkomsten of vermogen om in uw onderhoud te voorzien. De inkomsten van uw partner worden meegerekend;
  • u kunt geen geldlening van een bank krijgen. U moet een schriftelijke afwijzing van de bank kunnen overleggen.

Ga zolang u nog geen schriftelijke toestemming hebt van het Rbz geen contractuele en/of financiële verplichtingen aan. Uw aanvraag kan worden afgewezen.

Mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering

Als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent en een uitkering hebt van het UWV, dan kunt u een eigen bedrijf beginnen volgens de Regeling Starterskrediet (URS 2006). U kunt hierover informatie opvragen bij het UWV.