De aanvraagprocedure

Indien u aanvraag in wilt dienen kunt u contact opnemen via één van de telefoonnummers die hier zijn vermeld.

Een aanvraag is in te delen in de volgende stappen:

  • telefonische intake;
  • inlevering van de aanvraag / intake gesprek (eventueel bedrijfsbezoek). Dit is de datum die door het Rbz wordt gehanteerd als aanvraagdatum;
  • haalbaarheidsonderzoek (door een extern bureau);
  • besluitvorming van de gemeente.

Binnen het Bbz 2004 is geregeld dat bovenstaande procedure 13 weken in beslag mag nemen. Deze termijn kan met 13 weken worden verlengd.

Het kan dus geruime tijd duren, voordat u een beslissing ontvangt op uw aanvraag. Het is niet mogelijk om u een voorschot te verstrekken in afwachting van de beslissing.
Wij adviseren u daarom tijdig een aanvraag in te dienen!