Doelgroepbepaling Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004

Deze webpagina is bedoeld om een globale indicatie te krijgen of u tot de doelgroep van het Bbz 2004 behoort.
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Wij adviseren u om altijd nog telefonisch contact op te nemen, zodat alle factoren die een rol spelen in uw specifieke situatie, beoordeeld kunnen worden.

Heeft u de Nederlandse nationaliteit en in Nederland woonachtig?