Spreekuur Hardenberg

Inwoners van de gemeente Hardenberg kunnen, voor vragen, elke donderdag tussen 09:00 uur en 12:00 uur terecht bij het spreekuur van het Rbz in het LOC-gebouw.
Adres:Parkweg 1, 7772 XP te Hardenberg.