BEDRAGEN EN PERCENTAGES (januari 2017)

Bbz 2004

Vermogensgrenzen
bovengrens (artikel 3 lid 1 onderdelen a en b Bbz 2004) € 186.498,00
ondergrens (artikel 3 lid 1 onderdeel b Bbz 2004) € 44.378,00
bovengrens oudere zelfstandige (artikel 3 lid 2 Bbz 2004) € 130.549,00
Percentage belastingen en premies
actueel percentage (artikel 6 lid 2 Bbz 2004) 20 %
Rentepercentage geldlening
actueel percentage (artikel 15 onderdeel a Bbz 2004) 8 %
Maximale geldlening
gevestigde (artikel 20 lid 1 Bbz 2004) € 193.784,00
marginale zelfstandige (artikel 22 Bbz 2004) € 9.689,00
beginnende zelfstandige (artikel 24 Bbz 2004) € 35.677,00
Inkomenseis oudere zelfstandige
minimum (artikel 25 Bbz 2004) € 7.696,00
Bedrijfskapitaal oudere zelfstandige
maximum (artikel 26 Bbz 2004) € 9.689,00

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden verleend.