Regionaal bureau zelfstandigen (Rbz)

Het Rbz is een onderdeel van de gemeente Zwolle dat, in regionaal verband, de volgende regelingen uitvoert:

  • Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004);
  • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz).

Wanneer kunt u bij het Rbz aankloppen?

  • Indien u een werkloosheidsuitkering ontvangt en voornemens bent om een eigen bedrijf/beroep te starten;
  • Ondernemers die reeds enige tijd gevestigd zijn (>1½ jaar) en die in de (tijdelijke) financiële problemen zijn geraakt;
  • Oudere zelfstandigen (55 jaar of ouder) die voornemens zijn om hun bedrijf/beroep te beëindigen;
  • Oudere zelfstandigen die hun bedrijf willen voortzetten, maar niet meer voldoende inkomsten genereren om in het bestaan te kunnen voorzien;

Onder de knop "Regelingen" vindt u nadere informatie over de specifieke mogelijkheden die er voor deze doelgroepen zijn.

Disclaimer

Deze site is vooral bedoeld om de mogelijkheden op hoofdlijnen weer te geven. Hoewel de teksten met uiterste zorg zijn samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.